Szolgáltatások - Követeléskezelés

Befektetések
 • Ügyfélminősítések
 • Kintlévőségek nyilvántartása, kezelése
 • Kapcsolatfelvétel és tartás az adóssal
 • Adós-Hitelezői kapcsolat ápolása
 • Követelések jogi úton történő érvényesítése
 • Kedvezmények biztosítása
 • Részletfizetési konstrukciók

Egyedi, akár esetire tervezett vagy alakított számla és követeléskezelés mikro-, valamint kis és középvállalkozások, valamint párhuzamosan a magánszféra teljes területén.

Cégeknek

 • Számlatartozások hatékony és gyors kezelése
 • Szerződéses kötelezettségvállalásból származó tartozások kezelése
 • Hitel- és kölcsönszerződések, ebből fakadó kötelezettségek kezelése
 • Bírói ítéletből származó kötelezettségek kezelése
 • elektronikus fizetési meghagyások (FMH) és elektronikus végrehajtási eljárások hatékony kezdeményezése és kezelése, akár tömeges méretekben is, igény szerint
 • Peres és peren kívüli képviselet
 • Fizetésre ösztönzés hatékony, legális eszközökkel
 • Peres és peren kívüli, akár közjegyzői okiratba foglalt részletfizetési megállapodások megkötése

Komplex, fix díjas egyedi fizetési megállapodású szolgáltatási csomag

 • Személyes ügykezelés
 • Ingók és ingóságok védelme, őrzése
 • Személy-, érték-, értéktárgy- és/vagy pénz őrzése, kísérése
 • A vállalkozásnál információgyűjtés és annak feldolgozása, elemzése után, megtervezzük a követendő legoptimálisabb kintlévőség- és követeléskezelési stratégiát. Megszervezzük a munkafolyamatokat, elkészítjük a hatékony munkavégzést támogató utasításokat.
 • A bevezetésre került munkafolyamatokat oktatás keretében megismertetjük az érintett munkavállalókkal. A megszerzett ismeretek szinten tartása érdekében igény szerint folyamatos konzultációkat tartunk. Az eredményről értesítést küldünk.
 • A szerződések, megállapodások megkötése előtt a megbízóval előzetesen egyeztetett szempontok szerint ellenőrizzük és feltérképezzük a szerződő partnert.
 • Vezetjük, és folyamatosan aktualizáljuk a szerződés nyilvántartást az új megállapodások és az esetleges jogszabály-változások függvényében.
 • Igény szerint ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva, aláírásra elkészítjük a szerződést, igény szerint a jogi képviselő szakvéleményével
 • Kiállítjuk és nyilvántartjuk a kimenő számlákat
 • Névhasználat, nevünket szolgáltatásunkat bélyegző formában a számláin, levelein használhatja
 • A fizetési határidő lejárta előtt felhívjuk a partner figyelmét a közelgő fizetési kötelezettségére.
 • Adós fizess! A lejárt fizetési határidő után, a megbízó ellentétes utasítása hiányában haladéktalanul megkezdjük a tartozás peren kívüli behajtását, az érvényes szerződésben foglaltak szerint.
 • Adós fizess! Amennyiben a peren kívüli behajtás eredménytelennek bizonyult, a megbízóval történt egyeztetést követően lefolytatjuk a törvényes követelés-behajtást.
 • Adós fizess! Vagyon-felderítés és kutatás, magánnyomozás

Egyedi szolgáltatások

 • Előzetes információk beszerzése, ügyfél-minősítés (kockázatmentes vagy kisebb/nagyobb kockázatot jelentő ügyfél)
 • A komplex csomagban szereplő bármely tevékenység igénybe vehető, tetszőlegesen választható, egyedi megállapodás szerint.

Eseti szolgáltatások

 • A már folyamatban lévő ügyekben is vállaljuk speciális szakértői, illetve részfeladatok ellátását.
 • Kisösszegű kinnlevőségek kezelése, behajtása gyorsan és szakszerűen

Önkormányzatok, önkormányzati társaságok, költségvetési intézmények, állami szervek, állami tulajdonú gazdasági társaságok, állami intézmények részére is vállaljuk a fentiekben részletezett teljes szolgáltatás-spektrumot részben, illetve egészben, egyedi megállapodás szerint. Jogi képviselőnk, együttműködő partnerünk tevékenységére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései NEM vonatkoznak, így szolgáltatásaink hatékonysága akár egy gyors döntést követően is tesztelhető, kipróbálható, elégedettség esetén többféle szerződéses konstrukcióban tudunk együttműködést biztosítani.

Társasházaknak

 • Bérleti díjtartozás kezelése és behajtása
 • Közös költségtartozás kezelése és behajtása
 • Előfizetési díjtartozások kezelése és behajtása
 • Pályázatfigyelés
 • Üzemeltetési, felújítási ajánlatok teljes körű szervezése, bonyolítása, folyamat-optimalizálás, költség-hatékonyság

Magánszemélyeknek

 • Kezességek
 • Banki és magánkölcsönök. Megállapodások kötése, tartozások behajtása.
 • Bérleti díjtartozások kezelése, megállapodások kötése.